Zoom in – Zoom out


En aquest repte, els nostres alumnes de 2n d’ESO han de fer una expedició científica que els porti del més petit al més gran. Del Quark a l’Univers.

Si atenem a tot allò que ens envolta, en el sentit més ampli de l’expressió, estem rodejats d’infinitud de coses que podem analitzar de manera gradual, començant per una visió més general i superficial (macro) i, progressivament, anar aprofundint a un nivell de detall cada cop més petit (micro). En aquest cas podríem dir que hi estem aplicant un ZOOM IN, tot apropant-nos cada cop més a l’objecte estudiat. També podríem fer aquesta mateixa anàlisi a l’inrevés, començar pel petit detall (micro) i acabar, progressivament, en la visió  més general de la cosa estudiada (macro). En aquesta ocasió podríem dir que hi estem aplicant un ZOOM OUT.

El que es planteja als alumnes és que realitzin aquesta anàlisi a diferents qüestions que els envolten (matèria, aspectes tecnològics, moviments socials, fets mediambientals, produccions artístiques/literàries, etc.) i facin diverses propostes de “viatge” que comencin amb una vista més externa d’allò que es  vol analitzar (o interna), i vagin avançant a través de “capes” cada cop més internes (o externes) fins a arribar a el més petit i fonamental (vista més externa) dels aspectes analitzats.

Els nostres científics s’han dividit en 6 centres de recerca: Quark, Neutró, Protó, Electró, Àtom i Molècula. Des de cada centre de recerca es desenvoluparan 5 viatges, un per cada un dels següents eixos demostratius:

  • Medi ambient
  • Tecnologia
  • Societat
  • Art / Literatura
  • Matèria i Univers

Cada centre de recerca us mantindrà informats de tots els seus avenços i vivències, setmana a setmana: