Treballs de recerca


El dijous dia 9 de novembre es van presentar els Treballs de Recerca del curs 2017-2018. Tot seguit us detallem el llistat dels treballs que es van presentar i els seus autors. Feu clic en aquest enllaç per a accedir al llistat.

El treball de recerca és una petita investigació sobre un tema determinat, tutorat per una persona docent, emmarcat dins d’un matèria o interdisciplinar.

Consisteix en un conjunt d’activitats  estructurades i orientades a recercar en l’àmbit escollit, i en molts casos implica activitats de camp: enquestes, experiments muntatges, visites, entrevistes, … i no només recerca bibliogràfica.

Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat i cal aprovar-lo per a assolir el títol de batxiller.

Els seus objectius generals són: utilitzar coneixements i procediments adquirits des de diferents matèries per a realitzar un treball d’investigació sobre un tema concret, recórrer a fonts d’informació adients i fer-ne un bon ús, manifestar regularitat, responsabilitat, esforç i rigor en la realització del treball, tenir la capacitat de treballar en equip per a aquells que el realitzin amb un company/a, tenir iniciativa en la resolució dels problemes que vagin sorgint, elaborar una memòria formalment correcta i presentar oralment el treball.

Treball recerca

En el nostre centre el treball s’inicia al segon trimestre de primer de batxillerat, i l’alumnat hi treballa  durant el tercer trimestre de primer curs, l’estiu de primer a segon i el primer trimestre de segon curs. El lliurament de la memòria es fa a l’octubre i les exposicions orals tenen lloc a principis de novembre del segon curs de batxillerat

En aquest enllaç hi trobareu el calendari

Per a més informació consulteu la documentació penjada al Moodle del centre

Treballs de recerca curs 2017-2018