TEI “Tutoria entre iguals”


Què és

El programa “Tutoria entre iguals” TEI és una estratègia educativa, dissenyada com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament escolar. Té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa. És un recurs important per millorar el clima i la convivència en el centre. Està basat en l’ajuda social, emocional i personal entre els iguals.

Objectius:

  • Facilitar el procés d’integració de l’alumnat de 1r d’ESO
  • Compensar el desequilibri de forces en cas de conflictes des d’una perspectiva preventiva per aconseguir la dissuasió de conductes negatives
  • Cohesionar la comunitat educativa

Característiques:

  • L’alumnat de 3r d’ESO és tutor de forma voluntària de l’alumnat de 1r
  • Al curs següent l’alumnat tutor és de 4t i el tutoritzat de 2n
  • Tant l’alumnat de 1r com el de 3r rep una formació relacionada amb la convivència i l’assetjament