Servei comunitari


El Servei Comunitari és un projecte educatiu amb utilitat social, de servei a la comunitat, que es realitza a 3r o 4t d’ESO. Els alumnes es formen treballant sobre necessitats reals de l’entorn, tot participant activament en entitats i associacions de caràcter social, cívic, esportiu i cultural entre d’altres, de Sant Cugat.

Comprèn una part d’aprenentatge que es realitza dins l’horari escolar i un servei actiu a la comunitat que es porta a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labora. Els alumnes posen el seu coneixement i competències al servei dels altres i aprenen a ser ciutadans des de la pràctica.

Comptem amb el suport de les següents entitats locals: