Segona llengua estrangera


Tot el nostre alumnat cursa al llarg  de l’ESO anglès com a primera llengua estrangera. A més, oferim la possibilitat de cursar a 1r d’ESO, com a matèria de diversificació curricular, una segona llengua estrangera: l’alumnat cursa francès durant mig curs i alemany durant l’altre mig. A 2n, 3r i 4t d’ESO l’alumnat pot continuar cursant com a matèria de diversificació curricular francès o alemany durant tot el curs.