Què és el servei comunitari?


L’ Impuls del Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària  vol promoure l’experimentació i el protagonisme en accions de compromís cívic, l’aprenentatge en l’exercici actiu de la ciutadania i la posada en joc dels coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Cada cop som més els centres educatius que entenem que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió però també des de la pràctica. En el nostre centre petits grups fan servei comunitari a tots els nivells de l’ESO i de manera generalitzada hi participa 4t.

Els nostres objectius:

Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.

Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.

Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.

Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.

Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.

Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

L’Aprenentatge Servei (APS) és la metodologia més adient per dur a terme el Servei Comunitari. Es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Aquesta metodologia permet promoure també la participació de l’alumnat – com a agent de la comunitat – en la detecció de necessitats en el seu entorn.

Al nostre institut comptem amb el suport de l’administració local (Servei d’Educació de l’Ajuntament, del centre de recursos (CRP Sant Cugat) del Departament d’Ensenyament i, sobretot i de manera imprescindible, de les diferents entitats del nostre entorn:

Taller Jeroni de Moragas  http://www.jmoragas.org/

ASDI   http://www.asdisantcugat.org/

Residència Jardins de Valldoreix  http://valldoreix.jardinsdecybele.es/cat/

Residència Sant Salvador   http://www.residenciasantsalvador.com/

Institució Guru  https://ca-es.facebook.com/pages/Instituci%C3%B3-Neuro-Psico-Pedag%C3%B2gica-GURU/1394385054110591

El Cau Amic  http://www.cauamic.cat/

   cauamic

Mural de Sant Jordi fet pels nostres alumnes per a la visita que la Residència Sant Salvador esperava del CEIP Pi d’en Xandri.

7.1