Programacions resumides per matèries i criteris d’avaluació


En aquesta pàgina hi trobareu, organitzades per nivells, les programacions resumides  i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries que s’imparteixen al centre en els diferents nivells de BATXILLERAT.