Programacions resumides per matèries i criteris d’avaluació


En aquesta pàgina hi trobareu, organitzades per nivells, les programacions resumides  i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries que s’imparteixen al centre en els diferents nivells de BATXILLERAT.

Matèries comunes:

 • Llengua i literatura catalana
 • Llengua i literatura castellana
 • Anglès
 • Introducció a la filosofia
 • Educació física
 • Ciències per al món contemporani

Matèries de modalitat i optatives:

 • Matemàtiques
 • Física
 • Química
 • Biologia
 • Tecnologia industrial
 • Dibuix tècnic
 • Llatí
 • Literatura Catalana
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Economia de l’empresa
 • Història del món contemporani
 • Psicologia
 • Geografia

Matèries comunes:

 • Llengua i literatura catalana
 • Llengua i literatura castellana
 • Anglès
 • Història de la filosofia
 • Història

Matèries de modalitat i optatives:

 • Matemàtiques
 • Física
 • Química
 • Biologia
 • Tecnologia industrial
 • Dibuix tècnic
 • Llatí
 • Literatura Catalana
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Economia de l’empresa
 • Història de l’art
 • Introducció a les ciències de la terra i el medi ambient
 • Psicologia
 • Economia
 • Geografia