Programacions resumides per matèries i criteris d’avaluació


Programacions resumides per Matèries i criteris d’avaluació

En aquest enllaç hi trobareu, organitzades per nivells, les programacions resumides i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries que s’imparteixen al centre en els diferents nivells d’ESO.

Matèries comunes

Matèries de diversificació curricular

Matèries comunes

Matèries de diversificació curricular:

  • Religió
  • Cultura i valors ètics
  • Francès
  • Alemany
  • Reforç de llengües
  • Reforç de ciències
  • Reforç d’anglès
  • Ampliació d’anglès
  • Serveis a la comunitat
  • Treball per a l’excel·lència (revista de l’Institut)

Matèries comunes:

Matèries de diversificació curricular:

Matèries comunes:

Matèries de diversificació curricular: