Programacions resumides per matèries i criteris d’avaluació


Programacions resumides per Matèries i criteris d’avaluació

En aquest enllaç hi trobareu, organitzades per nivells, les programacions resumides i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries que s’imparteixen al centre en els diferents nivells d’ESO.

Matèries comunes

 • Català
 • Català PIM
 • Castellà
 • Castellà PIM
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques PIM
 • Biologia i Geologia
 • Ciències socials
 • Educació física
 • Tecnologies
 • Música
 • Educació Visual i Plàstica

Matèries de diversificació curricular

Matèries comunes

 • Català
 • Català PIM
 • Castellà
 • Castellà PIM
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques PIM
 • Física i química
 • Ciències socials
 • Educació física
 • Tecnologies
 • Educació visual i plàstica

Matèries de diversificació curricular:

 • Religió
 • Cultura i valors ètics
 • Francès
 • Alemany
 • Reforç de llengües
 • Reforç de ciències
 • Reforç d’anglès
 • Serveis a la comunitat
 • Treball per a l’excel·lència (revista de l’Institut)

Matèries comunes:

 • Català
 • Català grup petit
 • Castellà
 • Castellà grup petit
 • Anglès
 • Anglès grup petit
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques grup petit
 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Ciències socials
 • Educació física
 • Tecnologies
 • Música

Matèries de diversificació curricular:

 • Cultura i valors ètics
 • Religió
 • Francès
 • Alemany
 • Reforç de llengües
 • Reforç de matemàtiques
 • Reforç de ciències
 • Cultura clàssica
 • Emprenedoria
 • Serveis a la comunitat

Matèries comunes:

 • Català
 • Català grup adaptat (4tA)
 • Castellà
 • Castellà grup adaptat (4tA)
 • Anglès
 • Anglès grup adaptat (4t A)
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques grup adaptat (4tA)
 • Ciències socials
 • Ciències socials grup adaptat (4tA)
 • Educació física
 • Serveis a la comunitat

Matèries de diversificació curricular:

 • Francès
 • Alemany
 • Biologia i geologia
 • Biosalut grup adaptat (4tA)
 • Física i química
 • Filosofia
 • Tecnologia 4t A
 • Tecnologia 4t D
 • Informàtica
 • Educació visual i plàstica
 • Llatí
 • Emprenedoria