Programacions per matèries a l’ESO


En aquest enllaç hi trobareu, organitzades per nivells, les programacions resumides i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries que s’imparteixen a la secundària.

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO