Programacions per matèries al Batxillerat


En aquest enllaç hi trobareu, organitzades per nivells, les programacions resumides i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries que s’imparteixen al batxillerat.

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat