Perfil del contractant


Concurs per procediment obert de contractació del servei de neteja del INS Arnau Cadell

Us informem que l’obertura pública del Sobre C s’efectuarà el dia 19 de maig de 2017 a les 11.30 a la secretaria de l’Institut Arnau Cadell.