Orientació Educativa


El nostre alumnat de 4t d’ESO s’afronta a un moment important, la finalització de l’etapa de l’ensenyament obligatori. Des de l’Institut, volem acompanyar l’alumnat i les seves famílies en aquest sentit i, per tant, posem una sèrie de recursos a la seva disposició:

  • Xerrada informativa per a les famílies. Aquesta xerrada, organitzada conjuntament amb l’Ajuntament, pretén mostrar les diferents opcions d’estudis postobligatoris, per poder escollir amb responsabilitat.
  • Acompanyament tutorial. Durant les hores de tutoria del grup classe, una orientadora educativa del centre donar suport per treballar l’orientació amb l’alumnat.

  • Portal d’orientació a Internet. Des del Centre us podem facilitar un compte d’usuari al Portal Unportal on podreu buscar de forma fàcil tots els estudis post obligatoris que es poden cursar, amb indicacions sobre les seves possibles sortides professionals. Demaneu al vostre tutor un codi d’accés.
  • Taller a l’aula d’orientació educativa. També de forma conjunta amb l’Ajuntament s’organitzarà un taller a l’aula, amb professionals externs, on els estudiants busquen diferents recorreguts formatius.

Per últim recordar-vos que del 18 al 22 de març se celebra a Barcelona el Saló de l’Ensenyament.