Orientació Educativa alumnat de 4t ESO


El nostre alumnat de 4t d’ESO s’afronta a un moment important: la finalització de l’etapa de l’ensenyament obligatori. I ara és el moment de decidir i orientar el seu futur acadèmic. Des de l’Institut, volem acompanyar l’alumnat i les seves famílies en aquest sentit i, per tant, posem una sèrie de recursos a la seva disposició:

  • Xerrada informativa per a les famílies. Aquesta xerrada, organitzada conjuntament amb l’Ajuntament, pretén mostrar les diferents opcions d’estudis postobligatoris, per poder escollir amb responsabilitat. Aquesta xerrada se celebrarà el proper dilluns 26 de febrer a les 18 hores al nostre centre. Posteriorment a la xerrada es farà una orientació personalitzada a aquelles famílies que ho requereixin.

  • Acompanyament tutorial. Durant les hores de tutoria del grup classe, una orientadora educativa del centre donar suport per treballar l’orientació amb l’alumnat.
  • Portal d’orientació a Internet. Des del Centre us podem facilitar un compte d’usuari al Portal Unportal on podreu buscar de forma fàcil tots els estudis post obligatoris que es poden cursar, amb indicacions sobre les seves possibles sortides professionals. Demaneu al vostre tutor un codi accés.

  •  Taller a l’aula d’orientació educativa. També de forma conjunta amb l’Ajuntament s’organitzarà un taller a l’aula, amb professionals externs, on els estudiants busquen diferents recorreguts formatius

Per últim recordar-vos que del 14 al 18 de març se celebra a Barcelona el Saló de l’Ensenyament. A través de la seva web  podeu trobar com accedir-hi.

Bona tria i sort!