Menjador Escolar


El menjador i la cantina del centre estan gestionats per la cooperativa Doble Via.

Funcionament del servei

  • Es pot fer ús del servei tots els dies de la setmana o bé per dies alterns.
  • Si el vostre fill es queda a dinar esporàdicament no cal que s’inscrigui al servei. Haurà d’avisar el mateix dia entre les 8 h i les 11.30 h al responsable de la cantina.
  • Al següent enllaç pots consultar el menú mensual: http://menjadorarnaucadell.doblevia.coop/.

Inscripcions

  • Les inscripcions s’han a través de la web de l’empresa Doble Via.
  • Les quotes es cobraran per domiciliació bancària en 10 mensualitats (8 quotes senceres d’octubre a maig i 2 quotes parcials al setembre i al juny).
  • En cas de baixa d’una activitat s’ha d’avisar per correu electrònic a l’AEE o a Doble Via abans de l’1 del mes que es tramita el pagament trimestral.

Contacte