Llistat de llibres i recursos


Des d’aquest apartat podreu accedir als  llistats de llibres i altres materials  de cadascun dels nivells d’ESO. Es recomana no marcar cap dels llibres fins a començar el curs. En el cas de l’alumnat que cursa algunes matèries en grup adaptat el material pot ser diferent i en cas de dubte es recomana consultar la coordinadora de nivell abans de comprar-lo. Pel que fa a les matèries de complement curricular, l’assignació definitiva la fa l’equip docent al setembre.

Llibres de 1r d’ESO

Llibres de 2n d’ESO

Llibres de 3r d’ESO

Llibres de 4t d’ESO

llibres