Llistat de llibres d’ESO


En el cas de l’alumnat que cursa algunes matèries en grup adaptat, el material pot ser diferent.

Es recomana no marcar cap dels llibres fins a començar el curs.