Llibres, llicències i Chromebook


En aquesta pàgina hem resumit tot allò que les famílies necessitareu durant el curs 2020-2021 pel que fa a llibres, llicències de llibres digitals i ordinadors.

Clickedu

El curs vinent començarem a fer servir la plataforma educativa integral Clickedu, que facilitarà la comunicació entre l’alumnat, el professorat i les famílies.

Lectures i llibres de text

  • El llistat de lectures (que es poden comprar en paper o en versió digital) i els llibres de text en el cas de 1r i 2n de Batxillerat estaran properament disponibles en aquest enllaç.
  • Els associats a l’AFA poden comprar les lectures i els llibres de text a Iddink en format ecoBook (lloguer del llibre a meitat de preu). Els no associats també poden fer servir aquest servei pagant un recàrrec. Teniu més info en aquest document i en aquest vídeo. Quan els llibres ja estiguin disponibles a Iddink, els socis de l’AFA rebran un correu amb més detalls.

Llicències

  • Els alumnes de tots els cursos d’ESO utilitzaran llibres de text digitals. A principis de setembre cada família rebrà un correu amb instruccions detallades.
  • Pel que fa a la plataforma de lectura en anglès Fiction Express, que es farà servir a 3r i 4t d’ESO, la informació amb les instruccions de pagament s’enviarà també al setembre.
  • Per a l’avaluació de les lectures obligatòries en les assignatures de català, castellà i anglès, l’institut fa servir des del curs 2016-2017, la plataforma digital Legiland a 1r i 2n d’ESO. Els socis de l’AFA no han de fer cap pagament (l’AFA es fa càrrec de la gestió i el cost de la llicència). Les famílies no associades han d’omplir un formulari i fer un pagament de 10€ en aquest enllaç: http://blog.legiland.cat/arnau-cadell/. L’activació de la llicència per a nous alumne stindrà lloc quan comenci el curs. En el cas dels alumnes que ja feien servir Legiland el curs 2019-2020, l’activació de la renovació de la llicència és automàtica en fer el pagament. Per a una bona organització és essencial fer el pagament de la llicència (o de la quota de l’AFA) abans de l’1 d’agost.

Chromebook

Com probablement ja sabeu, el curs 2020-2021 els alumnes nous d’ESO utilitzaran llibres digitals. Per aquest motiu, necessiten un dispositiu portàtil Chromebook amb llicència de Google for Education des del primer dia de curs. Aquest equipament el podeu adquirir pel vostre compte on us sembli oportú. Nosaltres, però, i conjuntament amb l’AMPA, hem fet un exhaustiu estudi de mercat valorant les diferents opcions disponibles i ens permetem fer-vos arribar l’oferta de l’empresa FDOS, distribuïdora oficial d’ACER, que ofereix la possibilitat de triar l’ordinador, així com la llicència de Google a un preu especial per a l’alumnat del centre de 327 euros (IVA i cànon inclòs), amb 2 anys de garantia. A més a més l’empresa ofereix la possibilitat d’adquirir assegurances i extensions de garantia en diferents condicions. Cal efectuar el pagament abans del 15 d’agost, i els ordinadors es repartiran al centre al setembre abans de començar el curs.

Tota la informació sobre l’ordinador, les assegurances i el mètode de pagament la trobareu en aquest enllaç.