Grup d’enriquiment curricular (GEC)


El GEC té l’objectiu de promoure el pensament crític, complex i creatiu. Està format per alumnes de 1r a 4t d’ESO que han demostrat un alt rendiment acadèmic i una evident “facilitat per aprendre”.

Les sessions del GEC duren dues hores i són setmanals. Les temàtiques que es treballen són diverses: intel·ligència artificial, psicologia, economia financera, música, literatura, comunicació, valors, etc.

A moltes sessions comptem amb la participació de professionals externs convidats per l’institut. També realitzem sortides a centres de recerca, assistim a conferències, museus, museus, empreses innovadores, etc. Podeu veure més detalls si seguiu els enllaços de ponències i sortides.

L’assistència al GEC és voluntària. Si l’alumne no vol assistir, només cal que expliqui el motiu. Els alumnes que no són del GEC, però estan interessats en alguna sessió en concret, hi poden assistir amb el consentiment del seu tutor.

En acabar el curs no hi haurà una avaluació formal. Els alumnes s’autoavaluaran i posaran en comú el que han treballat. A més a més, els alumnes contestaran un qüestionari sobre el funcionament del grup, els punts forts i els aspectes a millorar.