Experimentació plurilingüística


L’Arnau Cadell ha engegat, durant el curs 2014/15, un grup d’experimentació en el plurilingüisme, amb l’objectiu de millorar el nivell competencial del nostre alumnat en llengua anglesa i incrementar el seu ús en la vida del centre. Durant el curs 2015/16 tot l’alumnat de 1r d’ESO cursarà la matèria de Música en anglès. També a 1r d’ESO la matèria de complement curricular de treball per a l’excel·lència, centrada en l’àmbit científic, utilitzarà l’anglès com a llengua vehicular. L’alumnat de la resta de nivells d’ESO realitzarà activitats puntuals de determinades matèries en anglès.