Matèries dels cursos d’ESO


Les següents taules mostren les matèries dels cursos d’ESO.

Tots els alumnes han d’escollir una matèria optativa. Els alumnes de 4t d’ESO també han de decidir un itinerari.

A més a més, oferim grups i matèries dissenyats per atendre la diversitat dels alumnes:

  • A 1r i 2n d’ESO una franja de treball globalitzat, on es desenvolupa una metodologia pròpia de treball per reptes.
  • De 1r a 3r d’ESO:
    • grups reduïts on es treballa amb una adaptació curricular les matèries instrumentals.
    • Oferim matèries optatives de reforç i d’excel·lència.
  • A 4t d’ESO un grup amb adaptació curricular a totes les matèries.
1r d’ESO – Matèries obligatòriesHores
Treball globalitzat10
Llengua catalana i literatura2
Llengua castellana i literatura2
Llengua anglesa2
Matemàtiques2
Educació física2
Ciències socials2
Biologia i geologia2
Tecnologia1
Música1
Educació visual i plàstica1
Tutoria1
1r d’ESO – Matèries optatives a escollirHores
2a llengua estrangera (mig curs de francès i mig curs d’alemany)2
Treball per l’excel·lència2
Reforç de català, castellà, matemàtiques o anglès2
Suport treball globalitzat2
2n d’ESO – Matèries obligatòriesHores
Treball globalitzat8
Llengua catalana i literatura2
Llengua castellana i literatura2
Llengua anglesa2
Matemàtiques3
Educació física2
Ciències socials2
Física i química3
Tecnologia1
Educació visual i plàstica2
Tutoria1
2n d’ESO – Matèries optatives a escollirHores
Francès2
Alemany2
Treball per l’excel·lència2
Reforç de català, castellà, matemàtiques o anglès2
Suport treball globalitzat2
3r d’ESO – Matèries obligatòriesHores
Llengua catalana i literatura3
Llengua castellana i literatura3
Llengua anglesa3
Matemàtiques4
Educació física2
Ciències socials3
Biologia i geologia2
Física i química2
Tecnologia2
Música2
Cultura i valors ètics o Religió1
Tutoria1
3r d’ESO – Matèries optatives a escollirHores
Francès2
Alemany2
Emprenedoria2
Reforç de català, castellà, matemàtiques o anglès2
Servei comunitari2
Cultura clàssica2
4t d’ESO – Matèries obligatòriesHores
Llengua catalana i literatura3
Llengua castellana i literatura3
Llengua anglesa4
Matemàtiques4
Educació física2
Ciències socials3
Cultura i valors ètics o Religió1
Tutoria1
4t d’ESO – Itineraris a escollirHores
Física i química + Tecnologia6
Física i química + Biologia i geologia6
Filosofia + Llatí6
Filosofia + Biologia i geologia6
4t d’ESO – Matèries optatives a escollirHores
Francès3
Alemany3
Arts escèniques i dansa3
Informàtica3
Educació visual i plàstica3
Economia3
Cultura clàssica3