Estructura 1r, 2n, 3r i 4t ESO


En l’etapa de l’ensenyament  secundari  obligatori (ESO) l’alumnat del nostre centre cursa  matèries comunes i matèries de diversificació curricular. Aquestes últimes són dues per curs de 1r a 3r,  i 3 a 4t d’ESO. De 1r a 3r curs l’alumnat pot triar entre cursar religió catòlica o una matèria alternativa (pla de lectura), i a més, orientat per l’equip docent,  cursarà  una altra matèria que completarà  el seu currículum (segona llengua estrangera –francès o alemany-, reforç de llengües o de ciències, treball per a l’excel·lència o serveis a la comunitat). A 4t d’ESO les 3 matèries de complement curricular que cursa l’alumne (a triar entre biologia i geologia, física i química, tecnologies, informàtica, música, llatí, educació visual i plàstica francès o alemany) defineixen un itinerari que l’orientarà cap a estudis de cicles formatius o d’alguna de les modalitats de batxillerat.