Escolta’m


Què és

El projecte “Escolta’m” proposa un pla d’intervenció educativa per establir una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i proporcionar a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria

Objectius

  • Millor relació professorat-alumnat.
  • Millorar el nivell de confiança professorat-alumnat
  • Conèixer altres aspectes del nostre grup-classe
  • Millorar la relació entre l’alumnat del grup-classe.
  • Millorar la convivència del grup-classe
  • Ajudar a l’alumnat a creure en si mateix
  • Ajudar a l’alumnat a conèixer-se a si mateix
  • Ajudar a l’alumnat a desenvolupar competència emocional envers a si mateix i als altres.

Característiques

Setmanalment, en un espai tranquil i acollidor, el tutor/a i l’alumnat (en grups de 3) disposen d’uns 20-25 minuts aproximadament per a la conversa millorant el vincle entre tots ells a partir la confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa, la mirada capacitadora i la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor/a de tot l’alumnat del grup-classe sense exclusió.