Escolta’m


Aquest projecte de tutoria individualitzada es realitza a 1r i 2n d’ESO.

Setmanalment, els tutors disposen d’uns 20-25 minuts per conversar amb els alumnes en petit grup. L’activitat és opcional. Això és així, perquè considerem imprescindible, que els alumnes en vulguin formar part.

L’objectiu de l’activitat és que alumnes i tutor gaudeixin d’una conversa oberta i espontània, millorant així el vincle entre tots ells a partir de la confiança i l’escolta activa.