Els nostres trets identitaris


1. Acompanyament i atenció a la diversitat. Acompanyem l’alumnat de manera integral i transversal, sigui des de programes tutorials (Escolta’m), mediació o suport a l’excel·lència (Grup d’Enriquiment Curricular, GEC), entre d’altres.

2. Treball per projectes. Apostem per metodologies d’enfocament globalitzat i la diversificació curricular. El treball per reptes a 1r i 2n d’ESO en són el màxim exponent. Durant el primer quadrimestre, el repte de 1r ha estat la ciutat ideal i el de 2n l’anomenat zoom in – zoom out (del micro al macro).

3. Llengües. Anglès o francès com a primera llengua estrangera i certificació oficial. Alemany. Viatges culturals i lingüístics. Intercanvis amb altres centres de l’estranger. Extraescolars d’anglès.

4. Competència digital: ús de Chromebooks i plataformes d’aprenentatge, Centre eTwinning.

5. Memòria històrica. Centre de referència sobre la Memòria històrica. Conferències i jornades. Activitats pedagògiques. Viatge a França (Ruta de l’exili) i a Alemanya (Holocaust).

6. Participació. AMPA molt activa. Servei comunitari i Aprenentatge-serveiAssociació esportiva. Comissió de Festes. Concursos. Setmanes específiques: Setmana de la Ciència, Setmana de la Música, Setmana Cultural, “English Week”.