Eleccions al Consell Escolar 2018


El dia 5 de novembre es va iniciar el procés d’eleccions al Consell Escolar 2018. El Consell Escolar de l’institut és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, on hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre com ara el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Ja podeu consultar, a les vitrines del centre, els censos dels diferents sectors, així com la resolució de la convocatòria del procés electoral. En aquesta resolució trobareu la informació necessària sobre la presentació de candidatures i el calendari de les eleccions.

Finalment, podeu obtenir més informació sobre el tema fent clic a aquest enllaç.