Presentació


Com a centre educatiu de la xarxa de centres públics de la Generalitat de Catalunya, estem alineats amb els trets d’identitat bàsics del Sistema educatiu de Catalunya.

De forma més concreta, els nostres trets d’identitat que ens donen caràcter propi i ens defineixen són:

ESCOLA CATALANA I PLURAL

A on el català és la nostra llengua d’ús habitual tant en els processos d’ensenyament com en la comunicació interna i externa, i a on el coneixement, l’aprenentatge i les activitats en altres llengües te una especial importància curricular

ESCOLA INCLUSIVA i de QUALITAT

En la que l’alumne és el centre del procés i en la que vetllem per l’èxit educatiu de tot l’alumnat, respectant les particularitats i els diferents ritmes d’aprenentatge, tot oferint un projecte educatiu continuïtat i coordinat des de l’etapa d’ESO fins finalitzar el batxillerat

ESCOLA PARTICIPATIVA

En la que la relació i col•laboració dels diferents sectors educatius i de l’entorn serveixi per millorar els nostres resultats, treballant transversalment aspectes com la sostenibilitat ambiental, l’educació per la pau, la mediació, la coeducació, l’ús de noves tecnologies i la participació en diferents projectes.

Reunió de delegades i delegats

Treball en grups reduïts

ESCOLA CATALANA

Escola catalana