Equip


Equip directiu

 • Director: Miquel Rocasalbas
 • Cap d’Estudis: Sandra Parral
 • Coordinador pedagògic: Daniel de Pablo
 • Secretari: Néstor Cuartero
 D’esquerra a dreta: Miquel Rocasalbas, Sandra Parral, Daniel de Pablo i Nèstor Cuartero.

Consell de direcció

 • Director: Miquel Rocasalbas
 • Cap d’estudis: Sandra Parral
 • Coordinador pedagògic: Daniel de Pablo
 • Secretari: Néstor Cuartero
 • Coordinador 1r ESO: Rosa Ma Fernández
 • Coordinadora 2n ESO: Isabel Breda
 • Coordinador 3r ESO: Dani Mir
 • Coordinador 4t ESO: Anna Rialp
 • Coordinador Batxillerat: Emilio Casal

Consell escolar

 • President: Miquel Rocasalbas
 • Cap d’estudis: Sandra Parral
 • Representants del professorat: Violant González, Xavier Alsina, Clara Muñoz
 • Representant de l’AMPA: Laura Fernàndez
 • Representant de les famílies: Laura Núñez
 • Representants de l’alumnat: Víctor Ferrer
 • Representant del PAS: Carles Ribalta
 • Representant de l’Ajuntament: Rosa Pitarch
 • Secretari: Néstor Cuartero

Caps de departament

 • Llengües pròpies: Albert Segarra
 • Llengües estrangeres: Laia Gallart
 • Matemàtiques: Nacho Martí
 • Ciències socials: Ana Sánchez
 • Humanitats: Xavier Alsina
 • Física i química: Rosa Bello
 • Biologia: Marta Gràcia
 • Educació visual i plàstica: Clara Muñoz
 • Educació física: Núria Capellas
 • Orientació educativa: Mercè Vega
 • Tecnologia: Albert Huercio

Tutors/es

 • 1r ESO A: Rosa Ma Aguadé
 • 1r ESO B: Javier Abril
 • 1r ESO C: Núria Jover
 • 1r ESO D: Marta Gràcia
 • 1r ESO E: Montse Manzanares
 • 2n ESO A: Sergi Falcó
 • 2n ESO B: Toni Romance
 • 2n ESO C: Rosa Sabartés
 • 2n ESO D: Elena Fernández
 • 2n ESO E: Maria de la Fuente
 • 2n ESO F: Montse Morillo
 • 3r ESO A: Albert Quesada
 • 3r ESO B: Lola González
 • 3r ESO C: Carolina Mercader
 • 3r ESO D: Joan Cabrera
 • 3r ESO E: Anna Gomar
 • 4t ESO A: Xavier Alsina
 • 4t ESO B: Jordi Calm
 • 4t ESO C: Muntsa Belmunt
 • 4t ESO D: Nacho Martí
 • 4t ESO E: Delfí Vilaseca
 • 4t ESO F: Berta Puibert
 • 1r Batxillerat A: Laia Gallart
 • 1r Batxillerat B: Sussi Muixí
 • 1r Batxillerat C: Belem Jordana
 • 1r Batxillerat D: Gonzalo Escudero
 • 2n Batxillerat A: Rosa Bello
 • 2n Batxillerat B: Violant Gonzàlez
 • 2n Batxillerat C: Joaquin Duarte