Deures i Recuperacions d’estiu BTX


DEURES D’ESTIU I RECUPERACIONS

Per a l’alumnat que encara no hagi obtingut una avaluació positiva en alguna matèria i hagi de tornar a ser avaluat al setembre, els departaments proposen activitats de recuperació personalitzades que s’han de realitzar al llarg de l’estiu.

A més, alguns departaments proposen feines d’estiu també per a l’alumnat que ha superat la matèria.

Durant la segona quinzena del mes de juny, des d’aquest apartat podreu accedir a tota la informació sobre els deures d’estiu (per a tot l’alumnat) i les feines de recuperació (per a l’alumnat que no ha superat la matèria) de 1r de batxillerat.

També podreu trobar a la web el calendari de les proves de recuperació de setembre 2018.