Nivell: 4t ESO Matèria: Tecnologia
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
U1: Electrònica – Resoldre i raonar amb exemples la següent pregunta: El món actual tant digitalitzat podríem entendre’l sense la electrònica analògica? En un futur, podríem prescindir de la electrònica analògica? Per consolidar aquest tema, realitza aquests exercicis Llei d’Ohm:

http://agora.xtec.cat/iesarnaucadell/moodle/enrol/index.php?id=1802