Nivell: 1r ESO Matèria: C. Socials
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
U1. La Terra i com se la representa. -Us animem a fer la cerca de les coordenades geogràfiques de Sant Cugat, les de l’institut i les de la teva casa. -Per millorar els coneixements del tema estaria be que fessiu les activitats finals de la unitat:

Cercar els conceptes de l’activitat 2 els punts 2, 3 i 4 (definir Escala gràfica i escala numèrica; Paral·lel i meridià; i Latitud i longitud).

Localitza

Treballa l’atles

Mapes i gràfics

Autoavaluació de l’activitat 1 el qüestionari 7, 8, 9 i 10

U8. La prehistòria -Poden triar cercar informació sobre la talla lítica, el procés d’hominització i l’art en la prehistòria a tot el territori català actual (inclou Cat. Nord, País Valencià i Illes).

.-Qui vulgui millorar els seus resultats pot fer una ballarina amb materials del bosc i intentar fer foc.

– Per reforçar els coneixements del tema estaria molt be de les activitats finals, tots els exercicis menys el primer.
Tema 9: Mesopotàmia Per qui encara tingui ganes de coneixer més coses sobre Mesopotàmia, a l’apartat de Competències en l’àmbit de les ciències socials: Analitza un text històric – El codi d’Hammurabi 1 i 2. Els que creieu que necessiteu reforçar una mica més el tema, podeu fer:

Activitats finals -el temps 1

-el territori 1 i 2  -conceptes 1 Ziggurat, Escriba i Dinastia  2 Accadi i sumeri i 3 -Forma de govern i societat 2 Mesopotàmia -Autoavaluació 3 Resum I Mesopotàmia i 5 1-6