Nivell: 3r ESO Matèria: C. Socials
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
Unitat 1 ” Els estats i l’organització política de les societats”. T’has quedat amb ganes de més? Aquí tens les següents propostes.

 

  • Consulta     els trenta articles de la Declaració dels Drets Humans a la página     web següent:

hhtp://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LanglD=cln

Escriu-los     en ordre d’importància segons el teu criteri, de forma raonada.

Per millorar els teus coneixements del tema pots fer l’activitat n 26 de la pàg. 33 del llibre.
Unitat 2: El sector primari i les grans unitats de producció. Si encara tens ganes de més pots visitar la web      http:/comerciojusto.org/.     i contesta la     pregunta:

  •     Què és el comerç just?
 

Si necessites reforçar el tema llegeix     el text següent i contesta les preguntes que s’indiquen a     continuació:

CAP A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE

El desenvolupament rural sostenible implica satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre les possibilitats de les generacions futures de respondre a les seves.

Determinades tècniques agràries, com l´ús de fertilitzants, pesticides, plaguicides, espècies modificades genèticament, etc. augmenten la productivitat, però perjudiquen el medi ambient. Contaminen l’atmosfera, les aigües i els sòls.

  •     Quines tecnologies agràries     ajuden a augmentar la producción d’aliments?