Nivell:2n ESO Matèria: C. Socials
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
U7. La demografia i la geografia política. Aviam qui s’anima a fer un arbre genealògic amb un recull fotogràfic i de vivències familiars? Preferiblement en format digital. Per millorar els teus coneixements pot fer un mapa conceptual amb els continguts principals del tema.
U1. Els orígens de l’edat mitjana. Tens ganes de més? Doncs cerca informació sobre els visigots a St. Cugat i/o al Vallès. 1 parell de cares de full. Vols reforçar el tema? Fes els exercicis de les pàgines 28, 29 i 30 ->-> 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22 i 23.
U2. La societat Feudal L’activitat d’ampliació proposada per aquest tema és la visualització d’un vídeo curt del youtube que parla dels orígens del feudalisme. Aviam que s’engresca? Cal fer una ressenya i lliurar-la. Tenen temps fins el 18 de gener.

GES: Sorgiment Feudalisme i realitzar un comentari

https://www.youtube.com/watch?v=L6EERDxBM7I

Pels alumnes que necessiteu reforçar el tema, hi ha per fer unes activitats complementàries del llibre: pàg. 50 exercicis 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27; i pàg. 54 exercicis 37, 38, 39, 40, 41.