Nivell: 1r ESO Matèria: Música
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
Unit 1 Rhythm in your blood View the videos: “Foli: There is no movement without rhythm”  and “Out loud Stomp”and answer the questions.

  1. Why do you think they do this rhythm together (children, women, men..?
  2. What material do they use as instruments?
  3. Which are the differences between European and African people in their performances?
  4. What material do they use to build the djembé?
“The Typewriter” de Leroy Anderson.

Escolta l’obra a Youtube. I respon les preguntes:

  1. Quins tres sons fa la màquina d’escriure i quina és la funció dins de l’obra?
  2. Per què creus que l’autor ha composat aquesta obra?
  3. Es pot considerar el so de la màquina d’escriure com a part de la Música? Per què?