Nivell: 2n ESO Matèria: Física i Química
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
What is  science? A continuació, us proposem una pràctica més, per a què apliqueu el mètode científic al pèndol!

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz59xmX78uYedFVfaE1CUzl0NVE?usp=sharing

Us proposem fer aquestes activitats per practicar els conceptes treballats a classe sobre la ciència

 • Activitat: Els mites són arbitraris
  • en virtual: apartat “expliquem” del tema de Science Bits ” Què és la ciència?” pàg 2
  • en paper: pàg 22 ex 1
 • Activitat: Els filòsofs de la natura
  • en virtual: apartat “expliquem” del tema de Science Bits ” Què és la ciència?” pàg 3
  • en paper: pàg 23 ex 4
 • Activitat: Grans autors clàssics
  • en virtual: apartat “expliquem” del tema de Science Bits ” Què és la ciència?” pàg 4
  • en paper: pàg 23 ex 5
 • Activitat: Quina disciplina científica ho estudia?
  • en virtual: apartat “expliquem” del tema de Science Bits ” Què és la ciència?” pàg 12
  • en paper: pàg 26 ex 11