Nivell:4t ESO Matèria: Filosofia (Mat. modalitat)
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
¿Què és filosofia? Trobaràs materials i activitats d’ampliació del tema de presentació del concepte de filosofia en les pàgines següents:

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/biblio/simpson.htm

http://www.filosofar.cat/index.php/etica/contes-per-viure

Et recomanem la visita de les pàgines següents, que presenten una variada gamma de materials per a la consolidació dels conceptes treballasts en el tema introducctori de la matèria.

http://www.filosofar.cat/index.php/pretextos-per-filosofar/queestions-filosofiques/182-queestions-filosofiques-en-format-multimedia

http://www.slideshare.net/mvillarpujol/per-qu-filosofia

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/mal-us.htm

Ciències i creences Del llibre Filosofia 4 (ed. Vicens Vives): com a activitats de consolidació pots fer els exercicis 7 i 8, pàg. 12, i 1 i 2, pàg. 13.