Nivell: 2n ESO Matèria: E. V i Plàstica
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
1. Traçats geomètrics bàsics en el disseny. Podeu trobar informació per ampliar els continguts a les pàgines següents:

http://educacionplastica.net

(Pàgina web molt interessant, interactiva, sobre els traçats geomètrics bàsics)

http://goo.gl/clRCIR

(Estudi i anàlisi interactiva de les formes i traçats fonamentals de la geometria)

http://goo.gl/5hcbU

(Enciclopèdia sobre geometria amb animacions i explicacions pas a pas)

-LÀMINA 29 del llibre de text. Exercici d´ampliació

Les mateixes pàgines de la columna anterior poden servir per consolidar continguts.
2. Formes poligonals. Xarxes modulars. Podeu trobar informació per ampliar els continguts a les pàgines següents:

http://goo.gl/sT3rX

(Polígons estrellats.Composicions decoratives amb llapis de colors aquarel.lables)

http://educacionplastica.net

(Activitats per construir composicions modulars sobre una malla triangular i quadrada.

http://goo.gl/8eL1N

(Espectacular animació en 3D sobre l´art i la geometria en l´arquitectura persa)

-LÀMINA 34 del llibre de text. Exercici d´ampliació.

Les mateixes pàgines de la columna anterior poden servir per consolidar continguts.
3. Proporció, antropometria i escales. Podeu trobar informació i activitats per ampliar els continguts a les pàgines següents:

http://goo.gl/viV3cf

(Pàgina amb activitats interactives dedicades als secrets de la proporció)

http://goo.gl/BknqHp

(Pàgina web que tracta sobre la semblança de figures i el teorema de Tales)

http://goo.gl/5rvdVJ

(Dibuixa el plànol del teu habitatge de manera senzilla i decora´n l´interior amb mobles i objectes)

http://goo.gl/r5fmEA

(Artificis realitzats en plena via pública pel pintor britànic Julian Beever)

Les mateixes pàgines de la columna anterior poden servir per consolidar continguts.