Nivell: 2n ESO Matèria: E. V i Plàstica
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
1. Traçats geomètrics bàsics en el disseny. -En aquesta pàgina es troba una ampliació de les figures retòriques treballades a classe:

http://artesvisuales31.blogspot.com/2012/09/figuras-retoricas-utilizadas-en-la.html

-Mira de fer un procés de simplificació semblant al que hem treballat a classe amb l’escala d’iconicitat, però generant tu mateix les imatges amb dibuix.
U2. L’exploració de l’entorn: veure i mirar. -En aquesta petita obra d’animació, fruit de la col·laboració entre Walt Disney amb Salvador Dalí, es poden veure alguns exemples dels continguts tractats a la unitat:

https://youtu.be/hc_f9VDVsNk 

-A la pàgina següent es troba un petit catàleg d’il·lusions òptiques:

http://www.educacionplastica.net/ilusiones.htm#espacio

U3. Dibuix i representació: format, enquadrament, encaix… -Documental de la BBC que explica la formació i posterior evolució de les idees de Leonardo Da Vinci sobre pintura i representació:

https://youtu.be/tMg1q-ZVHho

-Vídeo-tutorial per millorar les operacions d’encaix i enquadrament quan dibuixem del natural:

https://youtu.be/3uEtdDvK6Xo?list=PLtG4P3lq8RHFRfdirLJKk822fwOxR6Zn6

U4. La llum i el color en l’expressió i la representació. -Aquest vídeo explica la evolució de les teories del color des de Newton a Goethe:

http://goo.gl/D1bSG

-Recull d’exercicis en pdf per consolidar el modelat de les formes a través del clarobscur:

http://www.laslaminas.es/images/cursos/tercero_eso/tercero_eso_tercer_trimestre/laminas_luz_y_volumen_tercero_eso.pdf

 U5. El volum. Relació entre bidimensionalitat i tridimensionalitat -Fes una visita a l’exposició d’en Jaume Plensa al MACBA de Barcelona i fes un recull de fotografies:

 

https://www.macba.cat/ca/expo-jaume-plensa

-A l’enllaç trobaràs un pdf imprimible amb el desenvolupament de cossos senzills i una proposta de representació bidimensional del volum:

http://www.laslaminas.es/images/cursos/primero_eso/tercer_trimestre/espacio_luz_volumen_laminas.pdf