Nivell: 1r ESO Matèria: E. Física
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
UD 1: “MIILOREM FENT ESPORT”

(1r Trimestre)

Aconseguir venir dos dies a la setmana a l’institut:  caminant, amb patinet o amb bicicleta. Participar en el Cros Escolar  de Sant Cugat que es realitza el mes de novembre.
UD 2: “LES POSSIBILITATS DEL NOSTRE COS”

(1r Trimestre)

—————————— ——————————–