Nivell: 4t ESO Matèria:  E. Física
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
     
   

UD 2: “UN ESPORT EN VALORS: RUGBI

(1r Trimestre)

Veure la Pel·lícula: “Invictus” Anar a veure un partit del Club Rugbi Sant Cugat, i també tenen  la possibilitat d’assistir durant un mes (desembre o gener) als entrenaments del Club de Rugbi Sant Cugat.

Noies: dilluns i dimecres 20:00 a 21:30 h.

Nois: Dimarts i  dijous de 19:30 a 21:00 h.

Dient que veniu de l’Institut Arnau Cadell o millor posar-vos en contacte professora de Cap de Departament d’EF