Nivell: 4t ESO Matèria: Català
Data Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
29/11/17 1. El reportatge Us animem a fer volar la imaginació i crear un conte literari. El conte ha de tenir les formes verbals de present, passat perifràstic i passat plusquamperfet. Ha de constar de 80 paraules i contenir les paraules següents: noia, detectiu, àvia, casa d’un poble petit i un assassinat. Per donar veu al reportatge que vau fer, us proposem que us prepareu una exposició per presentar-lo a la resta de companys de classe i aconseguir que estiguin ben al cas del tema del vostre reportatge. Així demostrareu les vostres dots de periodista.
14-1-18 2. Les propietats del text i les tipologies textuals Ets capaç de queixar-te argumentadament?

Escriu un article d’opinió a un diari local sobre una queixa o una demanda, amb unes 6 línies.

Quin és el registre propi dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió)?

Digues una situacions en què s’utilitzin els següents registres:

  • Col·loquial:
  • Estàndard:
  • Culte:
16-3-18 3. (I) El monòleg Us atreviu a actuar? Busqueu un monòleg de qualsevol obra de William Shakespeare i feu una còpia per estudiar-la i després memoritza-la. Podríeu fer-ne la representació a classe, sempre i quan el professorat ho cregui convenient. T’agraden els monòlegs televisius? Busca un monòleg televisiu (per exemple, d’Andreu Buenafuente) i passa’l a l’estil directe.
16-3-18 3. (II) Els verbs irregulars Busca informació sobre el bandoler Joan de Serrallonga i identifica els llocs i escriu algun fet heroic o insòlit, miracles o prodigis realitzats per aquesta figura històrica i llegendària. A veure si tens creativitat: escriu 5 frases amb perífrasis verbals i les formes no personals dels verbs: anar, veure i traduir.