Nivell: 1r ESO Matèria: Bio – Geo
Unitat /Seqüència Didàctica Tasca d’ampliació Tasca de consolidació
Unitat 1: Els éssers vius i la cèl·lula Per si voleu anar més lluny:

1- Fer l’activitat AMPLIA, dins de les activitats finals del llibre digital, UNITAT 5.

2- Fer l’activitat “Utilitzar les unitats de mesura”, del “saber fer” del llibre digital, UNITAT 5.

Si voleu consolidar els vostres coneixements feu les activitats finals del llibre digital, UNITAT 5:

1- repassa la unitat

2- practica

3- autoavaluació