Consell de direcció


El Consell de Direcció

L’equip directiu pròpiament dit està composat pel Director, la Cap d’Estudis i el Secretari. Malgrat això, el nostre centre té traspassades les funcions a l’òrgan del Consell de Direcció com a òrgan per promoure el lideratge distribuït i de participació en la presa de decisions i en la diversitat d’actuacions proposades. La composició del Consell de Direcció és:

  • Director: Josep Lluís Serrano
  • Cap d’estudis: Pilar Benedicto
  • Secretari: Nestor Cuartero
  • Coordinadora de 1r i 2n d’ESO: Esther Gómez
  • Coordinadora de 3r i 4t d’ESO: Glòria Madrigal
  • Coordinadora de batxillerat: Montse Arce
  • Coordinadora de convivència: Mercè Vega
  • Coordinadora d’activitats escolars: Ester Puigmartí
  • Coordinador de noves tecnologies: Albert Huercio