Calendari curs escolar


El nostre Calendari escolar ve marcat per la normativa que en aquest aspecte legisla el Departament d’Ensenyament, per les festivitats oficials de caire nacional i autonòmic i per les festes de lliure disposició, que en la mida que és possible, venen marcades pel Consell escolar Municipal i en darrera instància aprovades pel Consell Escolar.

Paral·lelament, les dates d’avaluació dels diferents trimestres i altres dates d’activitats pedagògiques i lúdiques, són proposades pel Claustre i aprovades pel Consell Escolar.

 

Calendario