Associació Esportiva Escolar


L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR DE L’INSTITUT ARNAU CADELL

LOGO AEE

 

És una Associació Esportiva que es va consituir el febrer del 2007, és una associació privada amb responsabilitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre. Està formada per alumnes, ex alumnes, per membres de l’Associació de Pares i Mares de l’Institut Arnau Cadell i per professors/es representants del claustre de professors/es de l’Institut.

Les Associacions Esportives Escolars (AEE), dels Instituts, formen part del PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA (PCEE). Aquest Pla és un acord amb el Consell Català de l’Esport i el Departament d’Ensenyament, els quals van veure la necessitat de crear-lo a causa del baix nivell de participació de l’alumnat a les activitats esportives fora d’horari lectiu.

Els objectius del Pla Català d’Esport a l’Escola i en concret de les Associacions Esportives són:

Fomentar la participació dels alumnes a les activitats físiques esportives fora d’horari lectiu

Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat

Potenciar la funció integradora i de cohesió social de les activitats físiques esportives

Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors dels nostres alumnes

Fomentar la pràctica regular de l’activitat físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixen a un millor benestar

Formar a joves en valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les AEE

L’estructura de l’Associació Esportiva Escolar:

Coordinadora (professora d’EF: Núria Capellas)

Ajudant Coordinació (Ex-alumnes, alumnes Institut)

Dinamitzadors Esportius (alumnes de l’Institut)

Monitors (alumnes i exalumnes de l’Institut i professionals de l’esport)

Tots els monitors tenen la titulació adequada i estant contractats per l’empresa DOBLEVIA.

En els següents tres enllaços trobaràs l’oferta d’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CURS 2016-2017 i els fulls d’inscripció.

  1. Activitats Contínues. Full d’inscripció i autorització 16-17.
  2. MONOGRÀFICS FULL NSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ 16-17
  3. Publicitat AEE 16-17.

 

També organitzem, juntament amb el Departament d’Educació Física altres activitats físiques esportives com és: la Festa de Final de Curs de les Activitats Extraescolars, el Campionat de Shootball que forma part com una activitat del TEI (programa de Tutoria Entre Iguals).
I també participem al Cros Escolar de Sant Cugat, a les 5 Milles Femenines de Valldoreix, al Campionat de Natació Escolar, la Cursa d’Orientació Escolar i altres activitats que puguin sorgir.

L’AEE de l’INSTITUT ARNAU CADELL representa una eina molt important per els nois que hi participen, ja que es relacionen entre ells, fan esport, troben nous amics, ocupen el seu temps de lleure d’una manera saludable i a més a més participen en la formació de valors.
A més a més l’AEE de l’Institut Arnau Cadell està oberta a qualsevol activitat que es proposi i surti un mínim de participants.

Un altre aspecte important de l’AEE és la possibilitat que els nostres alumnes es puguin formar com a DINAMITZADORS ESPORTIUS a través dels cursos que organitza el Consell Català de l’Esport cada més de juny a Tarragona.

“L’AEE INSTITUT ARNAU CADELL BETLLA PER UN ESPORT SALUDABLE I A L’ABAST DE TOTHOM”
FEM ESPORT I FEM SALUT

L’AEE de l’INSTITUT ARNAU CADELL
Coordinadora
Núria Capellas Pi