Agenda 21


L’IES Arnau Cadell té com a missió una educació integral dels seus alumnes , fet que va més enllà dels continguts curriculars concrets de cada matèria.
Això implica, entre moltes altres coses, que ens trobem compromesos en les nostres actuacions amb el medi ambient que ens envolta.
L’activitat com a Escola Verda s’inicia amb l’obtenció del distintiu d’Escola Verda. Durant els darrers quatre anys, l’activitat en que aquest àmbit s’ha incrementat de forma notable.
La nostra voluntat és mantenir aquesta tasca i intentar fer participar a la majoria del nostre alumnat perquè puguin després estendre aquesta activitat als seus àmbits familiars i d’amistats.
Per fer això possible ens és imprescindible la col•laboració de tots plegats, així que ….. SOM-HI

Ser un escola verda significa que totes les nostres actuacions en l’àmbit educatiu, han de ser respectuoses amb el medi ambient per minimitzar l’impacte ambiental que produeix qualsevol activitat.
Això implica :
– Utilitzar l’aigua i l’electricitat de forma responsable, evitant el seu mal ús
– Intentar reduir els residus sòlids que produïm, com ara embolcalls   d’esmorzars
– Aprofitar el paper utilitzat, evitant un ús excessiu
– Millorar la mobilitat en l’accés des de casa al Institut
– Fer un abocament i recollida de residus de forma selectiva
– Reduir el nivell de soroll a les aules i passadissos
– Mantenir les aules netes i sostenibles
– Tenir cura dels patis, en la seva neteja respectant la vegetació existent
– Fer totes aquelles propostes que penseu poden millorar el nostre entorn

Hem participat durant dos anys en la setmana europea de la prevenció de residus amb l’activitat “donem una segona oportunitat a la roba”, activitat que te continuïtat en aquest curs. Per participar-hi cal:
– Portar una peça de roba en bon estat que tingueu previst no utilitzar
– Lliurar-la el dia de l’activitat a primera hora del mati
– Passar durant el matí a recollir una altra peça de roba que us agradi i pugueu utilitzar.

agenda 21-2