Activitats de consolidació i d’ampliació


Dins de l’actual projecte d’enriquiment curricular, us proposem una sèrie d’activitats complementàries per a totes les matèries i nivells d’ESO.
Aquest espai vols ser un recurs a on to l’alumnat pugui trobar alguna activitat més enllà de les realitzades a l’aula i classificades segons el seu objectiu:

 • Les activitats d’ampliació pretenen posar reptes diferents per a aquells alumnes que tinguin un interès especial en aprofundir en un tema concret
 • Les activitats de consolidació pretenen que els alumnes que no hagin acabat d’assolir els continguts de cada unitat didàctica els puguin acabar de treballar

Us animem a que consulteu les activitats i ens feu aquells suggeriments que considereu. El professorat de cada matèria us donarà les indicacions pertinents en cas de dubtes.

 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques
 • Socials
 • Tecnologia
 • Anglès
 • Biologia i geologia
 • Educació física
 • Música
 • Educació visual i plàstica
 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques
 • Socials
 • Tecnologia
 • Anglès
 • Física i química
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques
 • Socials
 • Tecnologia
 • Anglès
 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Educació física
 • Música
 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques
 • Socials
 • Tecnologia
 • Anglès
 • Educació física
 • Física i química
 • Biologia i geologia
 • Llatí
 • Filosofia