Deures i Recuperacions d’estiu


ACTIVITATS D’ESTIU I RECUPERACIONS

Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, els departaments proposen activitats de recuperació personalitzades que s’han de realitzar al llarg de l’estiu. Això inclou les matèries de cursos anteriors que l’alumnat té encara pendents.

A més, alguns departaments proposen feines d’estiu també per a l’alumnat que ha superat la matèria, i l’alumnat de 6è de primària que al setembre s’incorporarà al nostre centre també hi trobarà activitats per a fer durant l’estiu.

llapis