Deures i Recuperacions d’estiu


DEURES D’ESTIU I RECUPERACIONS

Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, els departaments proposen activitats de recuperació personalitzades que s’han de realitzar al llarg de l’estiu. Això inclou les matèries de cursos anteriors que l’alumnat té encara pendents.

A més, alguns departaments proposen feines d’estiu també per a l’alumnat que ha superat la matèria.

Durant la segona quinzena del mes de juny, des d’aquest apartat podreu accedir a tota la informació sobre els deures d’estiu (per a tot l’alumnat) i les feines de recuperació (per a l’alumnat que no ha superat la matèria) de cadascun dels nivells de ESO.

També podreu trobar a la web el calendari de les proves de recuperació de setembre 2016.

llapis

Per a les matèries pendents de setembre:

RECUPERACIONS 1r ESO setembre 2016

RECUPERACIONS 2n ESO setembre 2016

RECUPERACIONS 3r ESO setembre 2016

RECUPERACIONS 4t ESO setembre 2016

Per a les matèries aprovades:

DEURES D’ESTIU 1r ESO 2016

DEURES D’ESTIU 2n ESO 2016

DEURES D’ESTIU 3r ESO 2016

DEURES D’ESTIU 4t ESO 2016

 • Biologia i Geologia
 • Català (grup gran)
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Música
 • Ciències Socials
 • Educació física
 • Educació VP
 • Física i Química
 • Matemàtiques (grup PIM)
 • Ciències Socials
 • Biologia
 • Català (grup gran)
 • Educació física
 • Educació VP
 • Física i química
 • Matemàtiques (grup petit)
 • Música
 • Socials i Ciutadania
 • Tecnologies
 • Biologia-geologia (4t b, c i d) —Comprar dossier a la consergeria del centre
 • Educació física
 • Educació VP
 • Física i química
 • Tecnologies (4t a)
 • Tecnologies (4t b i c)
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques (grup PIM)
 • Matemàtiques (grup petit)
 • Tecnologies