Deures i Recuperacions d’estiu


ACTIVITATS D’ESTIU I RECUPERACIONS

Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, els departaments proposen activitats de recuperació personalitzades que s’han de realitzar al llarg de l’estiu. Això inclou les matèries de cursos anteriors que l’alumnat té encara pendents.

A més, alguns departaments proposen feines d’estiu també per a l’alumnat que ha superat la matèria, i l’alumnat de 6è de primària que al setembre s’incorporarà al nostre centre també hi trobarà activitats per a fer durant l’estiu.

Durant la segona quinzena del mes de juny, des d’aquest apartat podreu accedir a tota la informació sobre les activitats d’estiu (per a tot l’alumnat) i les feines de recuperació (per a l’alumnat que no ha superat la matèria) de cadascun dels nivells d’ESO i pels provinents de 6è de primària.

També podreu trobar a la web el calendari de les proves de recuperació de setembre 2017.

llapis