Pla d’acollida


L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre posa en funcionament per guiar la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana. En aquest sentit l’acollida no ha de ser entesa com un fet puntual sinó com un procés continu al llarg de tota l’etapa escolar. Els processos d’acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de convivència del centre perquè afavoreixen l’enriquiment de tots els membres del centre. Es relacionen, es coneixen, creen vincles i progressen plegats.

Dins del nostre projecte, es contempla la redacció i aplicació d’un pla d’acollida específic pel nostre centre, basant-se en les peculiaritats del nostre entorn.

Els diferents àmbits de desenvolupament són:

  • Acollida del nou alumnat
  • Acollida del nu professorat
  • Acollida de noves famílies

El Centre ha creat un grup de treball que ha desenvolupat el pla d’acollida. En aquest moment, aquest es troba en fase d’aplicació, tant per als alumnes que s’incorporen des de les escoles de primària a 1r d’ESO com per aquells que s’incorporen a meitat d’etapa o als estudis de batxillerat.

Podeu descarregar-vos el Pla d’Acollida aprovat al Consell Escolar en aquest enllaç.

Per altra banda el nostre centre disposa del recurs d’una Aula d’Acollida per a tot aquell alumnat que s’incorporà de nou al Sistema Educatiu Català