8M- DIA INTERNACIONAL DE LA DONA


Per treballar la manca de referents femenins en el nostre imaginari cultural i lluitar contra visions estereotipades, cal visibilitzar la tasca i importància de moltes dones, ja sigui del passat o del nostre present. Sovint la dona ha quedat amagada dins d’un currículum inabastable, però amb molts noms masculins com a protagonistes. 

 

Per tal de revertir aquesta dinàmica, entenem que negativa, cada grup classe ha escollit un personatge femení rellevant. Hem procurat fer un equilibri entre els diferents àmbits i èpoques. Així doncs, hem pensat en dones del món de la ciència, de la política, del pensament, de l’esport, de la música, del cinema, de la literatura…

 

Un cop seleccionades les 30 dones, cada grup classe ha elaborat un producte final en format mural de petit format, que ens ha servit per decorar totes les portes de les aules. En certa manera és un bateig temporal de cada aula.