Batxillerat 2020/2021: Publicació de la llista d’espera del centre a 07/07/2020