Batxillerat 2020/2021: Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/07/2020