Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/07/2020